Βρέφη Σαλάτας


Various - Vrefi Salatas

Βρέφη Σαλάτας

Απο αυτό ξεκίνησαν όλα: η ιδέα της ΦΥΤΙΝΗΣ και γενικότερα η ιδέα δημιουργίας μιας νεο-ντανταϊστικής messthetics ηχητικής κοινότητας.

Άγγελος κυρίου, Αλέξανδρος Δρόσος, Aschnarisma, cave diet, KavecS, Κτίρια τη Νύχτα, Κύριος Χαλκινοπίθηκος, λΑΜΠΕΡΟύΚ, Μεταθεοδοσία, Nanah Palm, Νικόλας Ψι, Ξέφρενο Αερόστατο, Ox’n’Oxen, Rozita Soku, Sissi Rada, Sorores Boumboulae, Στέργιος Σκώτος, Yvete & Οι Φύλες διασκευάζουν ΦΥΤΑ ♥

[bandcamp width=100% height=120 album=2300520556 size=large bgcol=ffffff linkcol=0687f5 tracklist=false artwork=small]

Various - Vrefi Salatas

Salad Babies

That’s how everything started, early 2013, that’s how the idea behind FYTINI emerged and in general the idea behind putting together a neo-dada messthetics sound community.

Angelos kyriou, Alexandros Drosos, Aschnarisma, cave diet, KavecS, Buildings at Night, Mr Brass Monkey, Laberouk, Metatheodosia, Nanah Palm, Nikolas Psi, Frantic Aerostat, Ox’n’Oxen, Rozita Soku, Sissi Rada, Sorrores Boumboulae, Stergios Skotos, Yvete & i Fyles create cover versions of FYTA ♥

 

[bandcamp width=100% height=120 album=2300520556 size=large bgcol=ffffff linkcol=0687f5 tracklist=false artwork=small]