Delicassetten Machimenai


delicatessen_pic

[vimeo 85046771 w=405]

Delicassetten Machimenai

Η Φυτίνη αναπτύσσεται ραγδαία μέσω δικτύων. Δικτύων καλωδίων, δικτύων μυστικής αλληλογραφίας, τηλεφωνικών γραμμών και άλλων περιπλεγμένων καταστάσεων. Σε μία τέτοια στιγμή διαπλοκής αναδύθηκαν οι Delicassetten Machimenai. Ένα ντουέτο μουσικής παιδείας και μετά-trash λατρείας. Το 2014 παρουσιάζουμε, αποκλειστικά στη Φυτίνη τον καρπό αυτής της δια-συνοριακής συνεργασίας. Παραθέτουμε μία παλαιότερη καταχώρηση που υποκλέψαμε απ’το ημερολόγιο της Machimenai φωτίζοντας για πρώτη φορά τα άδυτα του μυστηριώδους ντουέτου.

 Όλα ξεκίνησαν από τις αντιρρήσεις πράγμα κάπως ανεξήγητο αφού θα έπρεπε μάλλον να είχαν προηγηθεί οι ρήσεις αλλά υπάρχουν τόσα που παραμένουν ανεξήγητα επιτρέποντάς μας ταυτόχρονα να συνεχίζουμε (αντι)κανονικά τις ζωές μας όπως το ότι οι πραγματικοί γονείς μας ακόμα να φανούν πάνω στο διαστημόπλοιό τους τα κατοικίδιά μας αρνούνται να μας μιλήσουν στο όνειρό μας ποτέ δεν καταφέρνουμε να σώσουμε τον κόσμο παρόλο που τα εφφέ είναι καλύτερα κι από χολλυγουντιανά και έχουμε και τα κοννέ με το σκηνοθέτη υπάρχουν τόσα που δε μας αφήνουν αδιάφορους αλλά δεν είμαστε και σίγουροι τι μας αφήνουν ακριβώς που καλύτερα να φτιάχνει κανείς τραγουδάκια παρά να προσπαθεί να εξηγήσει/εξηγηθεί. Ο Delicassetten τα τελευταία χρόνια κόβει βόλτες στα κανάλια του Βορρά μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες γόνδολες αντιανεμικές με ενσωματωμένες πλαστικές κουκούλες και λοιπά αξεσουάρ και είναι Λέων με ωροσκόπο Παρθένο πράγμα που του την ψιλοσπάει γιατί μέχρι πρόσφατα ζούσε με την ψευδαίσθηση ότι είχε ωροσκόπο Ζυγό. Υπεύθυνη για την αποκάλυψη αυτής της πικρής αλήθειας είναι η Machimenai η οποία προτιμά την ομίχλη και το δεξιοτεχνικό σουρρεαλισμό της γηραιάς Αλβιόνας. Παρόλο που κάνουν παρέα καμιά φορά προσποιούμενοι ότι είναι άλλοι διατηρούν μια επαγγελματική σχέση αυστηρά εξ αποστάσεως αφού η Machimenai είναι Υδροχόοος με ωροσκόπο Ταύρο και δεν είναι για πολλά πολλά όμως παραμένει εντυπωσιασμένη από τη μαγεία του skype. Επίσης ο Delicassetten πιστεύει ότι θα γίνουν διάσημοι γιατί του το είπε η Machimenai η οποία είναι η Κασσάνδρα (και το ότι δεν το πιστεύετε αποδεικνύει ακόμα πιο περίτρανα ότι είναι η Κασσάνδρα). Έχουν επιρροές από πολλές διαφορετικές μεριές αλλά επειδή δεν μπορούν να συμφωνήσουν ποιές είναι αυτές θα πουν μόνο ότι τους γοητεύει το post-trash οι αμφισημίες τα κλισέ και τα σουξέ.

delicatessen_pic

[vimeo 85046771 w=405]

Delicassetten Machimenai

FYTINI grows rapidly through media networks. Network cables, networks of secret correspondence, telephone lines and other entangled states. At such a time of entanglement, Delicassetten Machimenai emerged. A duet of music education and meta-trash worship. In 2014 we present exclusively in FYTINI the fruit of this cross-border cooperation. We attach here an older entry intercepted from the logbook of Machimenai, illuminating for the first time the depths of the mysterious duo:

It all started with objections, which is somewhat inexplicable, as subjections should have preceded, but there are many things that remain unexplained allowing us to continue our lives (counter)normally, e.g. that our real parents are still to be seen on their spaceship, our pets refuse to talk to us, in our dreams we never manage to save the world even if the special effects are better than in Hollywood and we have contacts to the director, there is still so much that does not leave us cold, but we’re not sure exactly what we’re left with, that it’s better to make songs than trying to explain / be explained. Mr Delicassetten is in recent years to be found hanging around canals of the North in specially formulated anti-air gondolas with embedded plastic hoods and other accessories and is a Leo with Virgo ascendant which pisses him off a little because until recently he lived under the illusion that he had Libra rising. Responsible for the disclosure of this bitter truth is Ms Machimenai who prefers the fog and virtuosic surrealism of the old Albion. Although they hang out sometimes pretending to be others they maintain a strictly long-distance professional relationship, as Machimenai is an Aquarius with Taurus ascendant and is not to be approached a lot, but still remains impressed by the magic of skype. Also Delicassetten believes they will become famous because Machimenai said so and she is Cassandra (and the fact that you do not believe it demonstrates even more clearly that she is Cassandra). They are influenced by all sorts of types of things, but because they cannot agree on which, they will just say that they are charmed by post-trash, ambiguities, clichés and hit-singles.