ΚΛΑΝΚΙ


klanki

ΚΛΑΝΚΙ

ΚΛΑΝΚΙ είναι μια καταστασιακή site-specific πλατφόρμα που ξκίνησε από ΦΥΤΑ και φύλες το 2013, μετά από request του breakaplate.com. Δεν έχει συγκεκριμένα μέλη και οι κινήσεις του είναι άγνωστες ακόμα και σ΄αυτούς που συμμετέχουν στο πείραμα. Οι ΚΛΑΝΚΙ ξεδιπλώνουν τα nonsensical ουρλιαχτά και θορύβους τους σε αναπάντεχα σημεία των πόλεων.

Η πρώτη ΚΛΑΝΚΙ εμφάνιση ήταν σε διαδρόμους θεσσαλονικιώτικης πολυκατοικίας το καλοκαίρι του 2013.

Το όχημα ΚΛΑΝΚΙ είναι ανοιχτό και αν κάποιος ενδιαφέρεται να οργανώσει το επόμενο ΚΛΑΝΚΙ mutation, παρακαλείται να γράψει
στη Φυτίνη.

photos and video: procteaux

klanki

KLANKI

KLANKI is a situationist site-specific platform first devised by FYTA and friends in 2013 at the request of breakaplate.com. It has no specific members and its direction is unknown even to those taking part in the experiment. KLANKIs unfold their nonsensical screams and noises in unexpected parts of cities.

The first KLANKI appearance was in the hallway of a thessalonikian block of flats in the summer of 2013.

The platform KLANKI is open and if someone is interested in organising the next KLANKI mutation, they are encouraged to contact FYTINI headquarters.

photos and video: procteaux

https://vimeo.com/85051318