Πράσινη Λεσβία


prasinhlesvia

Πράσινη Λεσβία

Και εκει που είπαμε να φτιάξουμε ένα αντι-κιθαριστικό μανιφέστο και που όλα έρεαν ανέμελα και βουτυρένια, νιώσαμε μια πράσινη βλάστηση να εμφανίζεται μέσα στη Φυτίνη. Η Πράσινη Λεσβία μας επιτέθηκε κοιτάζοντας μας κατάματα: „πώς τολμάτε να μη δίνεται το δικαίωμα της κουήρ απελευθέρωσης στο εξάχορδο ροκ κτήνος?“. Με απόλυτη επίγνωση πως τα μανιφέστα όλων των εγχειρημάτων πρέπει να καταπατούνται από την αρχή, καλέσαμε την Πράσινη Λεσβία στην αγκαλιά μας για να μας πει τα κιθαριστικά σπαραξικάρδια παραμύθια της και άλλα πολλά και ωραία. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν τ(ο/η)ν πρώτη κουηρ τραβαδούρο της βορείου ελλάδος αμην.

** όλο καυ ** όλο καύλα ** όλο καύτωμα στη μακεδονία **

Μπορείτε να βρείτε το πρώτο EP της Πράσινης Λεσβίας εδώ με άρτγουορκ του αγαπημένου Blemobil. Για τη ΦΥΤΙΝΗ η ΠΛ μας υποσχέθηκε νέα κομμάτια, αφιερωμένα σε νέα τσόλια, νέες ερωτικές απογοητεύσεις κλπ κλπ.

Περισσότερα σύντομα!


prasinhlesvia

Prasini Lesvia (Green Lesbian)

And while we had made up our minds and decided to make an anti-guitar manifesto and everything flowed smooth and buttery, we felt a green vegetation appear in our margarine. The Green Lesbian attacked us looking us straight in the eye : „how dare you not give the right of a queer liberation to the six-string rock beast?“. Acknowledging fully that manifestos of all endeavors should be overturned from the very beginning, we invited the Green Lesbian in our arms to share with us her heart-wrenching guitary tales and many other lil‘ things. So, here we present the first queer trobadour of Northern Greece – Amen.

You can find the first EP of Prasini Lesvia here with artwork by our favorite Blemobil. For FTN, the Green Lesbian promised us new songs, dedicated to new straightguyz, new heartbreaks etc etc.

More soon!